سرگروه هاي فني و حرفه اي استان ها

13 شهریور 1395 نویسنده :  

سرگروه هاي فنی و حرفه ای استان ها

 

 

استان نام و نام خانوادگی سمت روزهای حضور ساعت حضور آدرس وب سایت آدرس شبکه مجازی
 
آذربایجان شرقی پرستو کفیل  سرگروه  دوشنبه - سه شنبه  16 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
مریم اطمینان فر  عضو گروه شنبه - سه شنبه  12
ناهید فائقی عضو گروه شنبه - سه شنبه 12
 
آذربایجان غربی  حمید بهادر سرگروه  شنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
اردبیل سارا زینی زاده جدی  سرگروه یکشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه    لینک ورود به شبکه مجازی استانی
فرحروز رزمی دیزج  عضو گروه  یکشنبه 8
 
اصفهان  صفیه غایی  سرگروه سه شنبه 8

لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه

 etu.isfedu.ir

لینک ورود به شبکه مجازی استانی

نوشین عسکرانی   عضو گروه سه شنبه 8
ابوالفضل باقری عضو گروه سه شنبه 8
 
البرز مهناز درویشی   سرگروه یکشنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
ایلام آرزو موسوی   سرگروه  سه شنبه   لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
بوشهر نوید قنبری  سرگروه  یکشنبه 10  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه   لینک ورود به شبکه مجازی استانی
مجید نامی نظر آقا عضو گروه یکشنبه 4
 
تهران مریم شفیعی بافقی سرگروه  یکشنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 مریم خدام فینی عضو گروه یکشنبه 
 
چهارمحال و بختیاری  طاهره سدیان سرگروه  یکشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه     لینک ورود به شبکه مجازی استانی
رحمت الله ملکی نژاد عضو گروه یکشنبه 8
 
خراسان جنوبی عفت قاسمی  سرگروه  دوشنبه   8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
خراسان رضوی قربانعلی عربی  سرگروه دوشنبه - چهارشنبه  12

لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  

لینک ورود به شبکه مجازی استانی

 الهه عباس زاده دربان عضو گروه دوشنبه - چهارشنبه 8
مرضیه جوادیان نیک  عضو گروه  دوشنبه 8
 
خراسان شمالی  یاسر روحانی سرگروه   یکشنبه 6 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
خوزستان  زهرا منجزی سرگروه  یکشنبه 8  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
  عضو گروه     
 
زنجان نرگس محمدی  سرگروه   یکشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
سمنان شهرام ملزمی  سرگروه  سه شنبه   8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
سیستان و بلوچستان عمار شهرکی ابراهیمی سرگروه    شنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
اعظم طالب روحی   عضو گروه شنبه 
 
شهرستانهای تهران  محمدرضا قشونی سرگروه  شنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
فارس مهرنوش نوبخت  سرگروه  یکشنبه - چهارشنبه 16 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه   لینک ورود به شبکه مجازی استانی
محمدصادق غنو  عضو گروه  یکشنبه - چهارشنبه  16
محمود صفائیان فر عضو گروه چهارشنبه 8
 
قزوین  نیوشا پاکپور سرگروه  یکشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
مهتاب کاکاوند عضو گروه یکشنبه 8
 
قم ملیحه نیکو کلام میرزایی 

 سرگروه

 شنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
فهیمه درامامی 

عضو گروه

 شنبه
 
کردستان فواد شکوه نیا  سرگروه سه شنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
ماریا میرزایی  عضو گروه  سه شنبه 
 
کرمان مریم حسنی سعدی  سرگروه  دوشنبه - چهارشنبه  12  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
مجید خضری عضو گروه چهارشنبه 8
 
کرمانشاه  فرهاد سپهریان  سرگروه شنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 فریبا حسین زاده  عضو گروه شنبه  8
 
کهکیلویه و بویراحمد تاجما روزخوش  سرگروه   سه شنبه لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
گلستان بتول حجتی   سرگروه  دوشنبه  4  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
حمیدرضا شهشهانی  عضو گروه دوشنبه 
 
 گیلان حمیدرضا آقامحمدی  سرگروه  سه شنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
فاطمه وقاری باغی عضو گروه سه شنبه 6
 
لرستان  عاطفه شاهرخی سرگروه  یکشنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
مازندران ابراهیم قاسم زاده   سرگروه  چهارشنبه   لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
مرکزی نغمه رحیمی  سرگروه  سه شنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
هرمزگان  حامد خوارزمی سرگروه  یکشنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
همدان فرحناز نادربیگی  سرگروه  یکشنبه - سه شنبه  16 

لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه

لینک ورود به شبکه مجازی استانی

میترا بهرامی  عضو گروه   یکشنبه
 
یزد  محمدرضا ابدی  سرگروه یکشنبه  8

لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه 

لینک ورود به شبکه مجازی استانی
مهناز اسلامی عضو گروه یکشنبه 8

 

 

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...