سرگروه هاي كاردانش استان ها

13 شهریور 1395 نویسنده :  

سرگروه هاي کاردانش استان ها

 

 

 

استان نام و نام خانوادگی سمت روزهای حضور ساعت حضور آدرس وب سایت آدرس شبکه مجازی
 
آذربایجان شرقی  مهدی زندی سرگروه  شنبه - یکشنبه 12

لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه​ 

لینک ورود به شبکه مجازی استانی

سودابه حبیبیان  عضو گروه شنبه - چهارشنبه  8
لادن صومی  عضو گروه شنبه - دوشنبه 12
یوسف عبدی عضو گروه شنبه - یکشنبه 8
     
آذربایجان غربی حمید بهادر  سرگروه یکشنبه  6 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
     
اردبیل سیروس مددی  سرگروه  یکشنبه  8   لینک ورود به شبکه مجازی استانی
     
اصفهان نازنین جمشیدیان  سرگروه  سه شنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
فاطمه عابدینی نجف آبادی  عضو گروه  سه شنبه 8
سعید انصاری عضو گروه سه شنبه 8
 
البرز جعفر حبیبی  سرگروه  یکشنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
ایلام  آرزو موسوی سرگروه  چهارشنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
بوشهر زهرا تلیان   سرگروه یکشنبه 10  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
مجید نامی نظر آقا عضوگروه یکشنبه 4
 
تهران مریم شفیعی بافقی  سرگروه یکشنبه  4 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
چهارمحال و بختیاری  رضا مردانی سرگروه یکشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
فاطمه سلیمانی عضو گروه یکشنبه 8
 
خراسان جنوبی زهرا واحدی  سرگروه   دوشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
خراسان رضوی سودابه خانی  سرگروه   شنبه - چهارشنبه 12

لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه

  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
الهه فرزانه   عضو گروه چهارشنبه  6
حسن داوری عدالت پناه  عضو گروه  شنبه - چهارشنبه  12
 
خراسان شمالی محدثه گریوانی  سرگروه  یکشنبه   6 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
خوزستان مریم ممتازان  سرگروه  یکشنبه 8

 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه

 لینک ورود به شبکه مجازی استانی
محسن مسافریان عضو گروه  یکشنبه 8
 
زنجان سعید داداشی  سرگروه  یکشنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
فرانک سلمان مهاجر عضو گروه یکشنبه 8
 
سمنان مهدی صداقت زاده   سرگروه سه شنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
سیستان و بلوچستان هوشنگ ابراهیمی  سرگروه شنبه  8   لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
پریسا شه بخش    عضو گروه شنبه  8
 
شهرستانهای تهران  مهدی اصلاحی  سرگروه شنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
فارس احمدرضا زارع  سرگروه  یکشنبه - چهارشنبه 16  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
سیده راضیه غاضی عضو گروه یکشنبه - چهارشنبه  16
سمیه دانش پرور  عضو گروه یکشنبه - چهارشنبه   16
 
قزوین خدیجه اسماعیل زاده   سرگروه  چهارشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
سیدرضا صادقی عضو گروه چهارشنبه 8
 
قم رقیه واشقانی  سرگروه  سه شنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
عابدین قربانی عضو گروه سه شنبه 8
 
کردستان شهلا گویلی  سرگروه  یکشنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه   لینک ورود به شبکه مجازی استانی
اسرین مرادی  عضو گروه یکشنبه  8
 
کرمان  فرهاد هاشمی سرگروه  چهارشنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
کرمانشاه اردشیر جلیلیان  سرگروه  شنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
فاطمه پشابادی عضو گروه شنبه 8
 
کهکیلویه و بویراحمد  تاجما روزخوش سرگروه  سه شنبه   6 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
گلستان بتول حجتی  سرگروه  دوشنبه  4  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
 گیلان مریم اسدی    سرگروه شنبه - سه شنبه 12  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
لرستان محمدرضا ماندگار   سرگروه  یکشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
مازندران شهرام غفوری  سرگروه   چهارشنبه لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
مرکزی  پریسا زارعی سرگروه  سه شنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه   لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
هرمزگان صالح محمودآقایی  سرگروه یکشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
همدان زهرا رحیمی قانع   سرگروه  یکشنبه - سه شنبه 16 

لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه

لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
یزد   حسین مهراندیش سرگروه  سه شنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
محدثه قانع عضو گروه سه شنبه 8

 

 

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...