فیلم های دوره ضمن خدمت نقشه کشی فنی رایانه ای

15 آبان 1395 نویسنده :  

 

<<< فیلم های دوره ضمن خدمت نقشه کشی فنی رایانه ای >>>

 

 

 

 

 

جلسه اول: فصل اول

 

 

 

جلسه دوم: فصل دوم   

 

 

جلسه سوم: فصل اول و دوم   

 

جلسه چهارم: فصل اول و دوم   

 

 

جلسه پنجم: فصل اول و دوم   

   

 

جلسه ششم: فصل دوم و سوم  

.فعالیت های کلاسی این جلسه جزو آزمون نمی باشد.  

 

جلسه هفتم: فصل دوم 

 

.فعالیت های کلاسی این جلسه جزو آزمون نمی باشد.  

 

 

جلسه هشتم: فصل دوم 

 

این جلسه مختص رشته شبکه و نرم افزار رایانه است.

 

 

جلسه نهم: فصل دوم و فصل پنجم

 

این جلسه مختص رشته شبکه و نرم افزار رایانه است.

 

جلسه دهم: QC

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر 

 

 

 

 

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...