فیلم های دوره ضمن خدمت کارآفرینی و تولید

28 دی 1395 نویسنده :  

 

<<< فیلم های دوره ضمن خدمت کارآفرینی و تولید >>>

 

 

درباره دوره

 

جلسه 1 - آشنایی با کارآفرینی

آشنایی با کارآفرینی
   
جلسه 2: تیم سازی و تقویت کار تیمی تیم سازی و کار تیمی
تقویت کار تیمی
 

جلسه 3: مساله یابی،تصمیم گیری و هدف گذاری

خودشناسی و تیپ های شخصیتی

مساله یابی، تصمیم گیری و هدف گذاری
خودشناسی و تیپ های شخصیتی
 
جلسه 4: طراحی مسیر شغلی طراحی مسیر شغلی - بخش 1
طراحی مسیر شغلی - بخش 2
 
جلسه 5: تفکر و تکنیک های خلاقیت تفکر و انواع آن
تکنیک های خلاقیت - بخش اول
تکنیک های خلاقیت - بخش دوم
 
جلسه 6: تشخیص فرصت - ایده یابی تشخیص فرصت
ایده یابی، ساختن ایده و الگوبرداری
 
جلسه 7: نوآوری و triz - سنجش کارآفرینی نوآوری و triz
سنجش کارآفرینی
 
جلسه 8: مشتری شناسی - ارزش پیشنهادی و کانال توزیع مشتری شناسی و ارتباط با مشتری
ارزش پیشنهادی و کانال توزیع
 
جلسه 9: درآمدزایی - فعالیت های کلیدی درآمدزایی و منبع یابی
فعالیت های کلیدی، شریک یابی و برآورد هزینه
 
جلسه 10: طرح کسب و کار طرح کسب و کار - بخش اول
طرح کسب و کار - بخش دوم
طرح کسب و کار - بخش سوم
 

 

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر 

 

 

 

 

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...