شنبه, 16 بهمن 1395 ساعت 13:26

گاهنامه های الکترونیکی استان ها

نوشته شده توسط

 

گاهنامه های گروه های آموزشی استان ها

سال تحصیلی 96-95

 

<<کارگاه آموزشی طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری >>

 

مدرس دوره: جناب آقای مهندس رحمت الله ملکی نژاد

 

برگزارکننده دوره: استان چهارمحال و بختیاری

 

تاریخ برگزاری جلسه پرسش و پاسخ: 27 بهمن ماه 1395

 

ساعت برگزاری: 20

 

  

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 22:43

گواهی کارگاه تجارت الکترونیک ارسال شد.

نوشته شده توسط

 

 

قابل توجه همکاران محترمی که در کارگاه تجارت الکترونیک

مورخ 24 آذرماه 1395، ساعت 18 شرکت کرده اند می رساند که:

 


گواهی حضور شرکت در این کارگاه، به ایمیل همکارانی که شرایط را داشته اند، ارسال شده است. لیست همکاران را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

 

 

قابل توجه همکاران محترمی که در کارگاه کاربرد داده کاوی در آموزش و پرورش

مورخ 21 آذرماه 1395، ساعت 20 شرکت کرده اند می رساند که:

 


گواهی حضور شرکت در این کارگاه، به ایمیل همکارانی که شرایط را داشته اند، ارسال شده است. لیست همکاران را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

<<کارگاه آموزشی عیب یابی و مونتاژ و تعمیرات تخصصی سخت افزاری >>

 

مدرس دوره: جناب آقای مهندس سالار دل انگیزان

 

تاریخ برگزاری: 9 بهمن 1395

 

ساعت برگزاری: 20

 

سه شنبه, 28 دی 1395 ساعت 13:35

فیلم های دوره ضمن خدمت کارآفرینی و تولید

نوشته شده توسط

 

<<< فیلم های دوره ضمن خدمت کارآفرینی و تولید >>>

 

 

درباره دوره

 

جلسه 1 - آشنایی با کارآفرینی

آشنایی با کارآفرینی
   
جلسه 2: تیم سازی و تقویت کار تیمی تیم سازی و کار تیمی
تقویت کار تیمی
 

جلسه 3: مساله یابی،تصمیم گیری و هدف گذاری

خودشناسی و تیپ های شخصیتی

مساله یابی، تصمیم گیری و هدف گذاری
خودشناسی و تیپ های شخصیتی
 
جلسه 4: طراحی مسیر شغلی طراحی مسیر شغلی - بخش 1
طراحی مسیر شغلی - بخش 2
 
جلسه 5: تفکر و تکنیک های خلاقیت تفکر و انواع آن
تکنیک های خلاقیت - بخش اول
تکنیک های خلاقیت - بخش دوم
 
جلسه 6: تشخیص فرصت - ایده یابی تشخیص فرصت
ایده یابی، ساختن ایده و الگوبرداری
 
جلسه 7: نوآوری و triz - سنجش کارآفرینی نوآوری و triz
سنجش کارآفرینی
 
جلسه 8: مشتری شناسی - ارزش پیشنهادی و کانال توزیع مشتری شناسی و ارتباط با مشتری
ارزش پیشنهادی و کانال توزیع
 
جلسه 9: درآمدزایی - فعالیت های کلیدی درآمدزایی و منبع یابی
فعالیت های کلیدی، شریک یابی و برآورد هزینه
 
جلسه 10: طرح کسب و کار طرح کسب و کار - بخش اول
طرح کسب و کار - بخش دوم
طرح کسب و کار - بخش سوم
 

 

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر 

 

 

 

 

سه شنبه, 28 دی 1395 ساعت 12:57

فیلم های دوره ضمن خدمت الزامات محیط کار

نوشته شده توسط

 

<<< فیلم های دوره ضمن خدمت الزامات محیط کار >>>

 

 

درباره دوره

 

جلسه 1 - مقدمه

چهارچوب مفهومی الزامات محیط کار
روش تدریس و ارزشیابی الزامات محیط کار
   
جلسه 2: محیط کار و ساختار آن مفهوم محیط کار و سلسله مراتب در آن
واحدهای محیط کار
 
جلسه 3: وادی های شناخت واحدی های شناخت - بخش 1
واحدی های شناخت - بخش 2
واحدی های شناخت - بخش 3
واحدی های شناخت - بخش 4
 
جلسه 4: عوامل موثر بر موفقیت هنرآموزان عوامل موثر بر موفقیت هنرآموزان در برقراری ارتباط با هنرجو - بخش 1
عوامل موثر بر موفقیت هنرآموزان در برقراری ارتباط با هنرجو - بخش 2
عوامل موثر بر موفقیت هنرآموزان در برقراری ارتباط با هنرجو - بخش 3
عوامل موثر بر موفقیت هنرآموزان در برقراری ارتباط با هنرجو - بخش 4
 
جلسه 5: مهارت های برقراری ارتباط مهارت های برقراری ارتباط - بخش 1
مهارت های برقراری ارتباط - بخش 2
مهارت های برقراری ارتباط - بخش 3
مهارت های برقراری ارتباط - بخش 4
 
جلسه 6: استرس در محیط کار استرس در محیط کار و راه های کنترل آن - بخش 1
استرس در محیط کار و راه های کنترل آن - بخش 2
استرس در محیط کار و راه های کنترل آن - بخش 3
استرس در محیط کار و راه های کنترل آن - بخش 4
 
جلسه 7: روش های پیشنهادی تدریس فصل اول روش های پیشنهادی تدریس فصل اول
 
جلسه 8: فناوری در محیط کار فناوری های تخصصی در محیط کار
فناوری های اطلاعات در محیط کار
 
جلسه 9: قانون کار و بیمه قانون کار و بیمه - بخش اول
قانون کار و بیمه - بخش دوم
قانون کار و بیمه - بخش سوم
قانون کار و بیمه - بخش چهارم
قانون کار و بیمه - بخش پنجم
 
جلسه 10: اصول اولیه ایمنی مخاطرات شغلی
علائم ایمنی
 
جلسه 11: عوامل زیان آور در محیط کار - بخش اول عوامل زیان آور محیط کار، صدا
عوامل زیان آور محیط کار، مواد شیمیایی
عوامل زیان آور محیط کار، کار در ارتفاع
 
جلسه 12: عوامل زیان آور در محیط کار - بخش دوم عوامل زیان آور محیط کار، آتش و انفجار
عوامل زیان آور محیط کار، اطفا حریق
 
جلسه 13: ارگونومی ارگونومی کشیدن اجسام، نشستن، ایستادن و خوابیدن
ارگونومی کار با رایانه
 
جلسه 14: مهارت کاریابی مهارت کاریابی - بخش 1
مهارت کاریابی - بخش 2
شیوه های ارزشیابی درس الزامات محیط کار
 

 

 

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر 

 

 

 

 

صفحه2 از22
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...