شنبه, 27 شهریور 1395 ساعت 09:57

کتاب های رایانه کار مقدماتی

نوشته شده توسط

برای دریافت کتاب مورد نظر بر روی نام کتاب کلیک کنید:

 

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

 

اطلاعات و ارتباطات

 

سیستم عامل مقدماتی

 

Word 2007

 

Excel 2007

 

Access 2007

 

Powerpoint 2007

شنبه, 27 شهریور 1395 ساعت 09:57

کتاب های رایانه کار مقدماتی

نوشته شده توسط

برای دریافت کتاب مورد نظر بر روی نام کتاب کلیک کنید:

 

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

 

اطلاعات و ارتباطات

 

سیستم عامل مقدماتی

 

Word 2007

 

Excel 2007

 

Access 2007

 

Powerpoint 2007

شنبه, 27 شهریور 1395 ساعت 09:47

کتاب های رایانه کار مقدماتی

نوشته شده توسط

برای دریافت کتاب مورد نظر بر روی نام کتاب کلیک کنید:

 

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

 

اطلاعات و ارتباطات

 

سیستم عامل مقدماتی

 

Word 2007

 

Excel 2007

 

Access 2007

 

Powerpoint 2007

شنبه, 27 شهریور 1395 ساعت 09:47

کتاب های رایانه کار مقدماتی

نوشته شده توسط

برای دریافت کتاب مورد نظر بر روی نام کتاب کلیک کنید:

 

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

 

اطلاعات و ارتباطات

 

سیستم عامل مقدماتی

 

Word 2007

 

Excel 2007

 

Access 2007

 

Powerpoint 2007

شنبه, 27 شهریور 1395 ساعت 08:53

کتاب های رایانه کار مقدماتی

نوشته شده توسط

برای دریافت کتاب مورد نظر بر روی نام کتاب کلیک کنید:

 

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

 

اطلاعات و ارتباطات

 

سیستم عامل مقدماتی

 

Word 2007

 

Excel 2007

 

Access 2007

 

Powerpoint 2007

شنبه, 27 شهریور 1395 ساعت 08:12

کتاب همراه هنرجو

نوشته شده توسط

برای دریافت کتاب همراه هنرجو، کلیک کنید.

شنبه, 20 شهریور 1395 ساعت 08:51

کتاب تفکر و سواد رسانه ای

نوشته شده توسط

برای دریافت کتاب تفکر و سواد رسانه ای، کلیک کنید.

پنج شنبه, 18 شهریور 1395 ساعت 12:39

کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای

نوشته شده توسط

برای دریافت کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای، کلیک کنید.

پنج شنبه, 18 شهریور 1395 ساعت 12:26

کتاب الزامات محیط کار

نوشته شده توسط

برای دریافت کتاب الزامات محیط کار، کلیک کنید.

صفحه6 از22
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...