لینک های مفید (6)

جمعه, 07 خرداد 1395 ساعت 11:07

بروشورهای هفته مشاغل سال تحصیلی 95-94

نوشته شده توسط

لیست بروشورهای هفته مشاغل تهیه شده توسط گروه های آموزشی استان ها 

 

 گروه های آموزشی کامپیوتر استان ها

 

آذربایجان شرقی کاردانش فنی و حرفه ای  
آذربایجان غربی کاردانش فنی و حرفه ای  
اردبیل کاردانش فنی و حرفه ای  
اصفهان کاردانش فنی و حرفه ای  
البرز کاردانش فنی و حرفه ای  
ایلام کاردانش فنی و حرفه ای  
بوشهر کاردانش فنی و حرفه ای  
تهران کاردانش فنی و حرفه ای  
شهرستان های تهران کاردانش فنی و حرفه ای  
چهارمحال و بختیاری کاردانش فنی و حرفه ای  
خراسان جنوبی کاردانش فنی و حرفه ای  
خراسان رضوی کاردانش فنی و حرفه ای  
خراسان شمالی کاردانش فنی و حرفه ای  
خوزستان کاردانش فنی و حرفه ای  
زنجان کاردانش فنی و حرفه ای  
سمنان کاردانش فنی و حرفه ای  
سیستان و بلوچستان کاردانش فنی و حرفه ای  
فارس کاردانش فنی و حرفه ای  
قزوین کاردانش فنی و حرفه ای  
قم کاردانش فنی و حرفه ای  
کردستان کاردانش فنی و حرفه ای  
کرمان کاردانش فنی و حرفه ای  
کرمانشاه کاردانش فنی و حرفه ای  
کهگیلویه و بویراحمد کاردانش فنی و حرفه ای  
گلستان کاردانش فنی و حرفه ای  
گیلان کاردانش فنی و حرفه ای  
لرستان کاردانش فنی و حرفه ای  
مازندران کاردانش فنی و حرفه ای  
مرکزی کاردانش فنی و حرفه ای  
هرمزگان کاردانش فنی و حرفه ای  
همدان کاردانش فنی و حرفه ای  
یزد کاردانش فنی و حرفه ای  
چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395 ساعت 13:45

گاهنامه های الکترونیکی

نوشته شده توسط

لیست گاهنامه های الکترونیک استان ها 

 

 گروه های آموزشی کامپیوتر استان ها

 

آذربایجان شرقی کاردانش فنی و حرفه ای  
آذربایجان غربی کاردانش فنی و حرفه ای  
اردبیل کاردانش فنی و حرفه ای  
اصفهان کاردانش فنی و حرفه ای  
البرز کاردانش فنی و حرفه ای  
ایلام کاردانش فنی و حرفه ای  
بوشهر کاردانش فنی و حرفه ای  
تهران کاردانش فنی و حرفه ای  
شهرستان های تهران کاردانش فنی و حرفه ای  
چهارمحال و بختیاری کاردانش فنی و حرفه ای  
خراسان جنوبی کاردانش فنی و حرفه ای  
خراسان رضوی کاردانش فنی و حرفه ای  
خراسان شمالی کاردانش فنی و حرفه ای  
خوزستان کاردانش فنی و حرفه ای  
زنجان کاردانش فنی و حرفه ای  
سمنان کاردانش فنی و حرفه ای  
سیستان و بلوچستان کاردانش فنی و حرفه ای  
فارس کاردانش فنی و حرفه ای  
قزوین کاردانش فنی و حرفه ای  
قم کاردانش فنی و حرفه ای  
کردستان کاردانش فنی و حرفه ای  
کرمان کاردانش فنی و حرفه ای  
کرمانشاه کاردانش فنی و حرفه ای  
کهگیلویه و بویراحمد کاردانش فنی و حرفه ای  
گلستان کاردانش فنی و حرفه ای  
گیلان کاردانش فنی و حرفه ای  
لرستان کاردانش فنی و حرفه ای  
مازندران کاردانش فنی و حرفه ای  
مرکزی کاردانش فنی و حرفه ای  
هرمزگان کاردانش فنی و حرفه ای  
همدان کاردانش فنی و حرفه ای  
یزد کاردانش فنی و حرفه ای  
شنبه, 10 بهمن 1394 ساعت 10:25

بخش مربوط به بانک سوالات در شبکه مجازی

نوشته شده توسط

 

لینک بانک سوالات فنی و حرفه ای و کاردانش شبکه مجازی به تفکیک شاخه و کتاب یا استاندارد

 

شاخه کاردانش (وزارت کار) شاخه کاردانش (وزارت ارشاد) شاخه فنی و حرفه ای

کاربر رایانه

رایانه کار مقدماتی 

مبانی رایانه

کاربر نرم افزار اداری

رایانه کار پیشرفته 

سیستم عامل (جلد اول)

طراحی گرافیک رایانه ای 

طراحی امور گرافیکی با رایانه 

 سیستم عامل (جلد دوم)

شهروند الکترونیک 

کاربر Flash 

بسته های نرم افزاری 1 

کارور Flash MX 

کاربر capturing 

بسته های نرم افزاری 2

رایانه کار تدوین فیلم و صدا یا SSP 

کاربر CorelDraw 

برنامه سازی 1 

رایانه کار Director MX 

کاربر Illustrator 

برنامه سازی 2 

تولید چندرسانه ای Author ware 

کاربر Director 

برنامه سازی 3

طراحی صفحات وب مقدماتی 

کاربر میکس و صدا و تصویر 

 بسته های نرم افزاری 3 (جلد اول)

رایانه کار Visual InterDev 

طراحی صفحات وب مقدماتی

بسته های نرم افزاری 3 (جلد دوم)

رایانه کار Dream Weaver 

طراحی صفحات وب پیشرفته 

نرم افزارهای چند رسانه ای 

رایانه کار CIW

 

شبکه های رایانه ای

برنامه نویس ویژوال بیسیک مقدماتی 

 

سخت افزار

کاربر بانک اطلاعاتی Access و Sql Server 

 

بانک اطلاعاتی

مهارت عمومی برنامه نویسی

 

زبان تخصصی

برنامه نویسی VB و Delphi

   

رایانه کار گرافیک Freehand

   

رایانه کار CorelDraw 

   

 

شنبه, 10 بهمن 1394 ساعت 10:15

بخش مربوط به تحلیل کتب در شبکه مجازی

نوشته شده توسط

 

لینک تحلیل کتب فنی و حرفه ای و کاردانش شبکه مجازی به تفکیک شاخه و کتاب یا استاندارد

 

شاخه کاردانش (وزارت کار) شاخه کاردانش (وزارت ارشاد) شاخه فنی و حرفه ای

کاربر رایانه

رایانه کار مقدماتی 

مبانی رایانه

کاربر نرم افزار اداری 

رایانه کار پیشرفته 

سیستم عامل (جلد اول)

 طراحی گرافیک رایانه ای

طراحی امور گرافیکی با رایانه 

 سیستم عامل (جلد دوم)

شهروند الکترونیک 

کاربر Flash 

بسته های نرم افزاری 1 

کارور Flash MX 

کاربر capturing

بسته های نرم افزاری 2 

رایانه کار تدوین فیلم و صدا یا SSP 

کاربر CorelDraw 

برنامه سازی 1 

رایانه کار Director MX 

کاربر Illustrator 

برنامه سازی 2 

تولید چندرسانه ای Author ware 

کاربر Director 

برنامه سازی 3

طراحی صفحات وب مقدماتی 

کاربر میکس و صدا و تصویر 

 بسته های نرم افزاری 3 (جلد اول)

رایانه کار Visual InterDev 

طراحی صفحات وب مقدماتی 

بسته های نرم افزاری 3 (جلد دوم)

رایانه کار Dream Weaver 

طراحی صفحات وب پیشرفته 

نرم افزارهای چند رسانه ای 

رایانه کار CIW 

 

شبکه های رایانه ای

برنامه نویس ویژوال بیسیک مقدماتی 

 

سخت افزار

کاربر بانک اطلاعاتی Access و Sql Server 

 

بانک اطلاعاتی

مهارت عمومی برنامه نویسی

 

زبان تخصصی

برنامه نویسی VB و Delphi

   

رایانه کار گرافیک Freehand

   

رایانه کار CorelDraw

   

 

شنبه, 10 بهمن 1394 ساعت 09:37

بخش مربوط به طرح درس در شبکه مجازی

نوشته شده توسط

 

لینک طرح درس های فنی و حرفه ای و کاردانش شبکه مجازی به تفکیک شاخه و درس

 

شاخه کاردانش (وزارت کار) شاخه کاردانش (وزارت ارشاد) شاخه فنی و حرفه ای

کاربر رایانه 

رایانه کار مقدماتی

مبانی رایانه

کاربر نرم افزار اداری 

رایانه کار پیشرفته

سیستم عامل (جلد اول)

طراحی گرافیک رایانه ای 

طراحی امور گرافیکی با رایانه 

 سیستم عامل (جلد دوم)

شهروند الکترونیک 

کاربر Flash 

بسته های نرم افزاری 1 

کارور Flash MX 

کاربر capturing 

بسته های نرم افزاری 2 

رایانه کار تدوین فیلم و صدا یا SSP 

کاربر CorelDraw 

برنامه سازی 1 

رایانه کار Director MX 

کاربر Illustrator 

برنامه سازی 2 

تولید چندرسانه ای Author ware

کاربر Director 

برنامه سازی 3

طراحی صفحات وب مقدماتی 

کاربر میکس و صدا و تصویر

 بسته های نرم افزاری 3 (جلد اول)

رایانه کار Visual InterDev 

طراحی صفحات وب مقدماتی 

بسته های نرم افزاری 3 (جلد دوم)

رایانه کار Dream Weaver 

طراحی صفحات وب پیشرفته 

نرم افزارهای چند رسانه ای 

رایانه کار CIW 

 

شبکه های رایانه ای

برنامه نویس ویژوال بیسیک مقدماتی 

 

سخت افزار

کاربر بانک اطلاعاتی Access و Sql Server 

 

بانک اطلاعاتی

مهارت عمومی برنامه نویسی 

 

زبان تخصصی

برنامه نویسی VB و Delphi

   

رایانه کار گرافیک Freehand

   

رایانه کار CorelDraw 

   

 

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...