شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری

شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

عضویت
لطفا ایمیل خود را مجددا وارد کنید.
*تولد:
/ /
*تصویر پروفایل:
شما میتوانید فایل های JPG ،GIF یا PNG را آپلود نمایید.
سرگروه فنی قزوینمصطفی عامریحسین بیوک آقازادهشیوا آریامجدسمیه معروفیسمیه جغتاییحسین روح اللهیTahere Heidari taftiفاطمه خطیری نامنیفرزانه شادی فرمحبوبه بوسعيديMeyssam Ahmadzadehآیرین قادریمدیریت سایتپرویز شربتی چرودهزهرا رحیمی قانعصدیقه اسدیفاطمه مهرآورانکبری رضاییمرضیه پورحجتی ثابتزینب عباسیneda galehdariافسانه عبدلیسمیه عربیارمحمدیسرگروه فنی اردبیلسرگروه کاردانش اردبیلنسترن امیریمرضیه محمدی محمدیفرناز امیریمریم دیهیمراشین نظریسمیه دانش پرورمریم چاهیان بروجنیمه لقا کریمی کماسرگروه فنی قمعباس باقری رادفرشته امیرجاننرگس زارع زادهصدیقه نجفی چکوسریفاطمه کلانتری شهرستانیناهید طاهری زادهوحید علیدادیعلی معصوم زادهمحمد چراغیفهیمه درامامیزهرا مهرابیسمیه شکرانیهادی رحمانی فرآرش طهمورثیحسینعلی محمدیشهلا دهقانیسپیده طهوری اصلنازی آریابرزنfatemeh jafariنوروز بازیارحمیده اعلاییقدسیه شهمیرزادیسکینه شاه محمدزادهفرشته سلجوقی نژادبهناز غلامیسمیه قربانیزهره نصیریزهرا خراشادیزادهفرشید اسدیمجتبی نوریسرگروه کاردانش خراسان رضویمرتضی نوروزیز صادقیانعلی مردان خواجه صالحانیگوهر ایراندوست