شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری

شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

عضویت
لطفا ایمیل خود را مجددا وارد کنید.
*تولد:
/ /
*تصویر پروفایل:
شما میتوانید فایل های JPG ،GIF یا PNG را آپلود نمایید.
سکینه شاه محمدزادهعبداله صارمی نایینیسمانه اصغریحمید ملکیفهیمه شمسیآمنه آب زنسارا صیادیمهرانگیز ابراهیمیصدیقه نجفی چکوسریسیما سجادیلیلی موسی پورسهیلا جهان آبادینرگس زارع زادهحمیده ریاحینسیامک پورسپاهی سامیانمجتبی نوریسرگروه کاردانش یزدمرضیه پیمانکبری کمالوسرگروه فنی قزوینزهرا محمدیسرگروه فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهرانتورج گل محمدی جامیآمنه احمدیصدیقه اسدیمعصومه صادقی فردزهره نصیریرقیه آذرگمانسرگروه فنی آذربایجان غربیسمیه نوروزیحسین ابازری برگشادیمحسن غفوریانمجید صادق زادهفریده محمودیسحر اسماعیلیفاطمه سادات ميرابوالقاسميسارا خضریانسرگروه کارودانش استان شهرستانهای تهرانافسانه طبائيانفاطمه پشابادیزینب میرزائیاعظم حسین زادهسرگروه فنی همدانعادله ذبیحی نیاسرگروه فنی تهرانسرگروه فنی البرزفاطمه ملکی نجف آبادیرقیه علیش زادهparvin shirinzadehسرگروه کاردانش خراسان رضویمحمد جعفریمدیریت سایتمحبوبه قدیمیزهرا قاسمیبهاره محمدیرقیه مشایخیرويا صالحيالناز نصیریسرگروه کاردانش آذربایجان شرقیآزاده بیرانوندشیرین دربندی فراهانیزهره امینیوحیده قبادیطاهره صالحیسرگروه فنی اصفهانسولماز عباس زادهمینا هاشمیسرگروه فنی چهارمحال و بختیاریمحبوبه بوسعيديالهام کیانی