وبلاگ ها » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.
اکبر خلیل زاده

خودآموز برنامه ای است که برای ایجاد انگیزه ی مطالعه ، سرگرمی و بازی (مسابقه و چالش) جهت استفاده عموم ایجاد شده ...