بازدید های سال تحصیلی 97-96 » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

بازدید های سال تحصیلی 97-96

گزارش بازدید های سال تحصیلی 97-96

بازدید هنرستان پسرانه شهید مطهری

پیوست ها

بازدید هنرستان دخترانه رازی و آفرینش

پیوست ها

گزارش بازدید از هنرستان های شهرستان نورآباد:


تصویر فرم ارزیابی هنرآموز


تصویر فرم ارزیابی هنرآموز


تصویرفرم ارزیابی هنرآموز


فرم بازدید از هنرستان


فرم بازدید از روند تدریس


شرح گزارش

آخرین بروز رسانی در آذر 19, 10:35 ق.ظ از سرگروه فنی لرستان.

گزارش های بازدید از هنرستان های شهرستان ازنا تا کنون:


هنرستان دخترانه حرفه ای عصمت 24 آبان ماه     ارزیابی هنرآموز1  ارزیابی هنرآموز2   (خانم مهندس موسوی)                  گزارش بازدید         فرم بازدید


هنرستان دخترانه کاردانش قایم 20 آذرماه            ارزیابی هنرآموز1    ارزیابی هنرآموز2  (خانم مهندس اسداللهی)                 گزارش بازدید         فرم بازدید


 

آخرین بروز رسانی در آذر 20, 5:57 ب.ظ از آزاده بیرانوند.

بازدید از کلاس درس مهندس رشیدی هنرستان کاردانش  جابر ابن حیان در تاریخ 96/07/23 شهرستان دلفان


گزارش بازدید


بازدید از کلاس درس مهندس محمد قاسم پور هنرستان کاردانش عفت شهن آباد در تاریخ 96/07/30 شهرستان دلفان


گزارش بازدید


بازدید از کلاس درس خانم مهندس سمیه قربانی هنرستان کاردانش عفت شهن آباد در تاریخ 96/07/30 شهرستان دلفان


گزارش بازدید


بازدید از کلاس درس خانم مهندس عارفه خسروی هنرستان فنی و حرفه ای فاطمه الزهرا در تاریخ 96/08/07 شهرستان دلفان


گزارش بازدید


بازدید از کلاس درس خانم مهندس فرناز انصاری هنرستان فنی و حرفه ای فاطمه الزهرا در تاریخ 96/08/07 شهرستان دلفان


گزارش بازدید

بازدید از هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش شهرستان دلفان با نمونه فرم های جدید دبیرخانه کشوری


بازدید از سایت هنرستان عفت شهن آباد در تاریخ  96/09/21 و حضور سر کلاس همکاران :


خانم مهندس قربانی                            فرم بازدید1           فرم بازدید 2


خانم مهندس رحمتی                           فرم بازدید 1          فرم بازدید 2


بازدید از سایت هنرستان کاردانش فاطمه الزهرا  در تاریخ  96/09/26 و حضور سر کلاس همکاران :


خانم مهندس انصاری                           فرم بازدید1           فرم بازدید 2


خانم مهندس دوستی                            فرم بازدید 1          فرم بازدید2

بازدید هنرستان آفرینش

آخرین بروز رسانی در فروردین 19, 9:09 ب.ظ از منصوره سپهوند.
پیوست ها

بازدید هنرستان شیرین پیمان

پیوست ها
تمامی زمان ها +3.5 است. زمان اکنون 8:43 ب.ظ است.