سوال نصب و راه اندازی-واحد یادگیری6 » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

سوال نصب و راه اندازی-واحد یادگیری6

نرم افزار ارائه مطلب
پیوست ها
سرگروه کاردانش استان گلستان
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 6:27 ب.ظ است.