نمونه سئوال تولید محتواپودمان4 » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

نمونه سئوال تولید محتواپودمان4

نمونه سئوال تولید محتواپودمان 4 ازالهه منفردی
پیوست ها
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 12:22 ق.ظ است.