ارزشیابی پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

ارزشیابی پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

پودمان 4
پیوست ها
کلمات کلیدی:
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 3:19 ب.ظ است.