سوالات فصل به فصل » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

سوالات فصل به فصل

سوالات فصل به فصل بسته های نرم افزاری یک (بخش word:ارسالی آقای مجید اراضی - استان فارس)
سئوالات بسته های نرم افزاری1 بخش word (فصل 1-2) http://yon.ir/jcyr
سئوالات بسته های نرم افزاری1 بخش word (فصل 3-4) http://yon.ir/DCFp
سئوالات بسته های نرم افزاری1 بخش word (فصل 7-8) http://yon.ir/8UE0
سئوالات بسته های نرم افزاری1 بخش word (فصل 9-10) http://yon.ir/tCxi


سوالات فصل به فصل بسته های نرم افزاری یک (بخش فتوشاپ :ارسالی آقای مجید اراضی - استان فارس)
سئوالات بسته های نرم افزاری 1 (فصل 1-2) بخش فتوشاپ http://yon.ir/FAGs
سئوالات بسته های نرم افزاری 1 (فصل 3-4) بخش فتوشاپ http://yon.ir/P5Oe
سئوالات بسته های نرم افزاری 1 (فصل 5-6) بخش فتوشاپ http://yon.ir/31K8
سئوالات بسته های نرم افزاری 1 (فصل 7-8) بخش فتوشاپ http://yon.ir/V3lj
آخرین بروز رسانی در خرداد 12, 9:42 ق.ظ از سرگروه فنی خراسان رضوی.
تمامی زمان ها +3.5 است. زمان اکنون 10:01 ب.ظ است.