علی بهرامیان - ایران - زنجان » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

علی بهرامیان

ساکن زنجان, زنجان ایران · متولد اسفند 4, 737
اطلاعات اصلی
امتیاز:
0 امتیاز
جنسیت:
تاریخ تولد:
اسفند 4, 737
آخرین ورود:
اردیبهشت 30, 1396
عضویت در:
آذر 21, 1394
درجه:
کاربر سایت
بازدید پروفایل:
15
مشترکین RSS:
16
نام واحد(های) آموزشی و اداری محل خدمت
هنرستان شهید شهریاری ناحیه یک زنجان
هنرستان فارابی ناحیه یک زنجان
هنرستان شمس ناحیه دو زنجان
دبیرستان شهید بهشتی ناحیه دو زنجان
دبیرخانه کشوری فلسفه و منطق
محصولات نرم افزاری تولیدشده
سامانه جامع سازماندهی آموزش و پرورش استان زنجان
سامانه پرونده الکترونیکی دانش آموزان استان زنجان
سامانه تجزیه و تحلیل امتحانات با ارتباط با سیستم دانا آموزشگاه