علی ضیغمی » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

علی ضیغمی

ساکن قم, قم ایران · متولد مرداد 29, 1356
علی ضیغمی
پروفایل خصوصی است.