زهره نصیری » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

زهره نصیری

ساکن قزوین, قزوین ایران · متولد مهر 1, 1358
زهره نصیری
پروفایل خصوصی است.