مهدی جابری » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

مهدی جابری

ساکن اقلید, فارس ایران · متولد تیر 29, 1351
مهدی جابری
پروفایل خصوصی است.