دلشاد زنده روی » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

دلشاد زنده روی

ساکن مراغه, آذربایجان شرقی ایران · متولد اسفند 12, 1351
دلشاد زنده روی
پروفایل خصوصی است.