چنور مجیدی » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.
(آنلاین)

چنور مجیدی

ساکن مهاباد, آذربایجان غربی ایران · متولد خرداد 21, 1361
چنور مجیدی
پروفایل خصوصی است.