مرور کاربران » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.
مرور برای:بین سن:
-
در کشور:
شهر:
کد پستی:
کلمات کلیدی:
از:

درباره من

درباره من:
نام واحد(های) آموزشی و اداری محل خدمت:
شماره تلفن:
شماره همراه:

مهارت ها

سوابق حرفه ای و شغلی(سمت - نام سازمان - از تاریخ - تا تاریخ):
دوره های آموزشی، زبان های خارجی و کامپیوتر( نام دوره - سطح - محل آموزش - سال):
سوابق تحصیلی(مقطع-رشته-گرایش-سال اخذ مدرک-شهر محل تحصیل):
مهارت در زبان خارجی ( زبان ، نوع توانایی(خواندن، نوشتن، مکالمه) - میزان تسلط):
مهارتهای تحصصی کامپیوتر(نام برنامه-سطح-میزان تسلط):
کارهای تحقیقی انجام شده(عنوان - سال):
مقالات پذیرفته شده ( عنوان - نام مجله یا همایش - سال):
مدارک اخذ شده:
جوایز و رتبه های معتبر - عنوان های برگزیده مسابقات و جشنواره ها:
کتاب های تالیفی:
محصولات نرم افزاری تولیدشده:

توضیحات

توضیحات:
مرتب سازی نتایج از:
زن
خرداد 4, 1355
تهران » تهران » ایران
aftaab saye
زن
فروردین 3, 1358
تهران » تهران » ایران
azadeh shaygan
زن
آذر 8, 1351
تهران » تهران » ایران
آتوسا عشقی صنعتی
زن
فروردین 8, 1355
تهران » تهران » ایران
آرزو عزیزی
زن
فروردین 26, 1359
تهران » تهران » ایران
آزاده رضایی
زن
فروردین 3, 1358
تهران » تهران » ایران
آزاده شایگان
زن
اردیبهشت 4, 1355
تهران » تهران » ایران
آزیتا هاتف
زن
اردیبهشت 3, 1979
تهران » تهران » ایران
آناهیتا همت پور
مرد
شهریور 29, 1359
تهران » تهران » ایران
ابراهیم اعتصامی
مرد
خرداد 21, 1351
تهران » تهران » ایران
ابوالفضل مطهری نژاد
مرد
تیر 10, 1375
تهران » تهران » ایران
احسان دیواندری
مرد
اسفند 8, 1364
تهران » تهران » ایران
احمد اکبری
زن
آبان 23, 1975
تهران » تهران » ایران
اشرف السادات میرصفیان
زن
دی 14, 1354
تهران » تهران » ایران
اعظم پژوهش
زن
شهریور 19, 1358
تهران » تهران » ایران
اعظم محمدزاده
زن
آذر 4, 1350
تهران » تهران » ایران
افخم السادات قائمی
زن
آذر 4, 1350
تهران » تهران » ایران
افخم السادات قائمی
زن
اسفند 21, 1352
تهران » تهران » ایران
افروز کلانتری
زن
مهر 30, 1973
تهران » تهران » ایران
افسانه تشیعی
زن
مرداد 8, 1352
تهران » تهران » ایران
افسانه تشيعي
زن
اردیبهشت 23, 1361
تهران » تهران » ایران
اکرم خوش اقبال